AFFÄRSIDÉ

För att förverkliga vår affärsidé är personalen välutbildad och har erfarenhet av såväl konstruktionsuppdrag som projektledning. Vi arbetar gärna nära kundens organisation så att kundens kunskaper och erfarenheter blir en del av projektet.

 

Kundens krav och förväntningar är för oss centrala begrepp, att ha korrekt produktkvalité och att innehålla utlovade leveranstider är ledstjärnor i vårt arbete. Vi arbetar med ständiga förbättringar och kompetensutveckling för att nå önskade resultat

KVALITETPOLICY

  • Företaget och dess medarbetare skall alla arbeta så att kunden tas omhand på ett positivt och serviceinriktat sätt.
  • Vi skall vara goda lyssnare så att kundens krav och förväntningar på produkten uppfylls.
  • Vi skall göra rätt från början och leverera i rätt tid.
  • Vi skall ständigt försöka förbättra företaget och dess medarbetare genom utbildning samt genom att aktivt följa utvecklingen inom vårt område.
    Produktkvalitet skall vara en ledstjärna i vårt arbete.
  • Det skall vara självklart för kunden att välja MFAB när han har behov av de tjänster vi kan erbjuda.