MASKINKONSTRUKTION

Vi har en lång erfarenhet av att konstruera ”Cutting-Edge” maskiner. 
Till vår långtgående uppdragsgivare, Modig Machine Tool, har vi bistått med mekanisk konstruktion, ritningar och beställningsunderlag i över 35 år.

PRODUKTUTVECKLING

Vi har över 20 års erfarenhet kring produktutveckling.

Beräkningar

Att kunna förutse hålfasthet, stresstålighet och belastningar på olika konstruktioner är en vital del av vår arbetsprocess. Med kunnig personal och modern programvara kan vi testa, simulera och utföra beräkningar på befintliga och nya konstruktioner.

FIXTURERERING

Vi utvecklar och konstruerar fixturer och verktyg för de flesta ändamål.
Tillsammans med beprövade tillverkare kan vi leverera en färdig lösning till dig som uppdragsgivare.

Övriga tjänster

  • Rendering
  • VR, AR och XR

  • 3D-printing

  • Prototyper
  • Parameterstyrning